Objekti i klientit

Distributor

Veza e grimit —-distributor

Agent

Gryka e grimit —-Agjent

Wholesaler

Vezë dhe pudre grimi —-Shitës me shumicë

Middleman

Pudër silikoni me pluhur --ndërmjetës

Trader

Vezë bukurie jo latex ---Tregtar

End customer

Furça grimi ---Klienti fundor