Inspektimi i cilësisë

Product testing

Testimi i produktit

I referohet testimit të produkteve nga makineritë dhe pajisjet pasi ato janë prodhuar për të përmbushur standardet e klientit.

Kontrolli i cilësisë

I referohet produktit në produktin e përfunduar, përpara dorëzimit të kontrollit përfundimtar, produktet e kualifikuara mund të dërgohen.

Quality Control
Inspection Declaration

Deklarata e inspektimit

I referohet inspektimit FINAL TË RASTËSISHËM të produktit përpara se të dërgohet në doganë, dhe vetëm nëse plotëson standardin e eksportit mund të lirohet.